ค่ามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรPM2.5 ( µg/m3) 0-25 26-37 38-50 51-90 > 90